Chia sẻ lên:
Giày chống tĩnh điện mặt lưới

Giày chống tĩnh điện mặt lưới

Mô tả chi tiết

 Thông tin sản phẩm:

– Tên sản phẩm: Giày chống tĩnh điện mặt lưới
– Chất liệu: tổng hợp, mặt lưới, đế PVC.
– Màu sắc: màu trắng.

Tác dụng: chống tĩnh điện, thoáng.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giày chống tĩnh điện 4 lỗ
Giày chống tĩnh điện 4 lỗ
Giày phòng sạch ô thoáng
Giày phòng sạch ô thoáng
Giày chống tĩnh điện mặt lưới
Giày chống tĩnh điện mặt lưới
Giày ủng chống tĩnh điện màu trắng
Giày ủng chống tĩnh điện màu trắng
Ủng phòng sạch mũi sắt
Ủng phòng sạch mũi sắt
iày phòng sạch mũi sắt 1
iày phòng sạch mũi sắt 1
Giày phòng sạch mũi sắt 2
Giày phòng sạch mũi sắt 2
Giày phòng sạch mũi sắt 3
Giày phòng sạch mũi sắt 3
Giày phòng sạch mũi sắt 4
Giày phòng sạch mũi sắt 4