Chia sẻ lên:
Giày phòng sạch ô thoáng

Giày phòng sạch ô thoáng

Mô tả chi tiết

 Thông tin sản phẩm:

– Tên sản phẩm: Giày phòng sạch ô thoáng
– Chất liệu: tổng hợp
– Màu sắc: xanh, trắng

Công dụng: chống tĩnh điện, đi lại thuận tiện, thoáng

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giày chống tĩnh điện 4 lỗ
Giày chống tĩnh điện 4 lỗ
Giày phòng sạch ô thoáng
Giày phòng sạch ô thoáng
Giày chống tĩnh điện mặt lưới
Giày chống tĩnh điện mặt lưới
Giày ủng chống tĩnh điện màu trắng
Giày ủng chống tĩnh điện màu trắng
Ủng phòng sạch mũi sắt
Ủng phòng sạch mũi sắt
iày phòng sạch mũi sắt 1
iày phòng sạch mũi sắt 1
Giày phòng sạch mũi sắt 2
Giày phòng sạch mũi sắt 2
Giày phòng sạch mũi sắt 3
Giày phòng sạch mũi sắt 3
Giày phòng sạch mũi sắt 4
Giày phòng sạch mũi sắt 4