Chia sẻ lên:
Giày phòng sạch mũi sắt 3

Giày phòng sạch mũi sắt 3

Mô tả chi tiết

 hông tin sản phẩm:

– Tên sản phẩm: Giày phòng sạch mũi sắt 3
– Chất liệu: tổng hợp
– Màu sắc: trắng

Công dụng: Chống tĩnh điện, bảo vệ chân.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giày chống tĩnh điện 4 lỗ
Giày chống tĩnh điện 4 lỗ
Giày phòng sạch ô thoáng
Giày phòng sạch ô thoáng
Giày chống tĩnh điện mặt lưới
Giày chống tĩnh điện mặt lưới
Giày ủng chống tĩnh điện màu trắng
Giày ủng chống tĩnh điện màu trắng
Ủng phòng sạch mũi sắt
Ủng phòng sạch mũi sắt
iày phòng sạch mũi sắt 1
iày phòng sạch mũi sắt 1
Giày phòng sạch mũi sắt 2
Giày phòng sạch mũi sắt 2
Giày phòng sạch mũi sắt 3
Giày phòng sạch mũi sắt 3
Giày phòng sạch mũi sắt 4
Giày phòng sạch mũi sắt 4